Valikko

Liputuspäivät ja -ajat

Viralliset liputuspäivät

Viralliset liputuspäivät on määrätty Suomen lipulla liputtamisesta annetussa asetuksessa.  Jokavuotisia virallisia liputuspäiviä on kuusi. Lisäksi virallisia liputuspäiviä ovat vaalipäivät sekä päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu virkaansa. Virallisina liputuspäivinä valtion virastot ja laitokset on velvoitettu liputtamaan. Viralliset liputuspäivät ovat:

 • 28.2.     Kalevalan päivä eli suomalaisen kulttuurin päivä
 • 1.5.        Vappu eli suomalaisen työn päivä
 •               toukokuun toinen sunnuntai eli äitienpäivä
 • 4.6.       puolustusvoimien lippujuhlan päivä eli Suomen marsalkka C.G.E. Mannerheimin syntymäpäivä
 •               kesäkuun 20. ja 26. päivän välinen lauantai eli juhannuspäivä, Suomen lipun päivä
 • 6.12.     itsenäisyyspäivä
 •              päivä, jolloin Suomessa toimitetaan valtiolliset vaalit, kuntavaalit, Euroopan parlamentin vaalit tai neuvoa-antava   kansanäänestys
 •              päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu virkaansa.

Muut  liputuspäivät

Muut liputuspäivät on merkitty Helsingin yliopiston toimittamaan Valtiokalenteriin. Hyvää liputuskulttuuriin kuuluu liputtaa vakiintuneina liputuspäivinä  Suomen lipulla samaan tapaan kuin virallisinakin liputuspäivinä.

Muut liputuspäivät ovat:

 • 5.2.         J. L. Runebergin päivä
 • 19.3.       Minna Canthin päivä eli tasa-arvon päivä
 • 9.4.         Mikael Agricolan päivä eli suomen kielen päivä, joka on myös Elias Lönnrotin syntymäpäivä
 • 27.4.       kansallinen veteraanipäivä
 • 9.5.         Eurooppa-päivä
 • 12.5.       J.V. Snellmanin päivä eli suomalaisuuden päivä
 •                 toukokuun kolmas sunnuntai, kaatuneiden muistopäivä
 • 6.7.         Eino Leinon päivä eli runon ja suven päivä
 • 10.10.     Aleksis Kiven päivä eli suomalaisen kirjallisuuden päivä
 • 24.10 .   Yhdistyneiden Kansakuntien päivä
 • 6.11.       svenska dagen, ruotsalaisuuden päivä
 •                marraskuun toinen sunnuntai eli isänpäivä
 • 8.12.      Jean Sibeliuksen päivä eli suomalaisen musiikin päivä

Ahvenanmaalla on virallisten ja vakiintuneiden liputuspäivien lisäksi omat liputuspäivänsä, jolloin liputetaan maakunnan omalla maakuntalipulla.

Saamelaisilla on yksitoista  omaa vuosittaista liputuspäivää, jolloin saamelaiset liputtavat omalla lipullaan.

Vakiintuneen käytännön mukaan valtion virastot ja laitokset liputtavat virallisen valtiovierailun aikana niillä paikkakunnilla, joilla vieraan valtion päämies vierailee.  Yleensä sisäministeriö suosittaa valtiovierailujen aikana myös yleistä liputtamista vierailupaikkakunnilla.

Liputusajat

Liputuksessa tulee noudattaa liputusaikoja. Voimassa olevan asetuksen mukaan Suomessa liputus alkaa aamulla kello 8 ja päättyy auringon laskiessa, kesällä kuitenkin viimeistään kello 21.

Juhannusaattona liputus alkaa kello 18 ja päättyy juhannuspäivänä kello 21.

Itsenäisyyspäivänä ja sellaisena vaalipäivänä, jolloin äänestys päättyy auringonlaskun jälkeen, lippu lasketaan kello 20.

Valtion virastojen ja laitosten johdolla on mahdollisuus poiketa näistä kellonajoista, jos siihen on erityinen syy.

Vakiintuneen käytännön mukaan sisäministeriö on suosittanut talvisin kaamosalueilla liputusta klo 8-16.

Ajantasaista tietoa liputuksesta tarjoaa sisäministeriön julkaisema Liputan-sovellus. Se kertoo, minkä puolesta milloinkin liputetaan ja mihin aikaan lippu tulee nostaa ja laskea. Liputuspäivästä voi asettaa muistutuksen, jolloin sovellus muistuttaa lähenevästä liputuspäivästä. Sovellus osaa myös kertoa käyttäjän sijainnin perusteella, milloin lippu tulee nostaa ja laskea. Liputan-sovelluksen saa ladattua Applen AppStoresta ja Google Play-kaupasta.

 

Lähde: Sisäministeriön ohjeistus liputuksesta

 

Doweb Oy